Indlæser...

Garantibetingelser Redtronic

Redtronic har 5 års garanti på de fleste produkter til både private og virksomheder (nogle få udvalgte har 2 år og 1 år). Dette garanterer at du har et funktionelt produkt i mindst 5 år fra købsdatoen. Der er ting som ikke dækkes af garantien, og i det tilfælde at vi vurderer dette er medvirkende eller direkte årsag til fejlen, så vil garantien kunne frafalde.

Garantien dækker under alle omstændigheder ikke ved:

 • Stød og slagskader.
 • Vask med kemikalier eller opløsningsmiddel
 • Et produkt som kunden har forsøgt at reparere
 • Produkter med afklippede kabler
 • Et produkt der er lakkeret af kunden

Garantibetingelser Rigid

Rigid har 5 års garanti til både private og virksomheder. Dette garanterer at du har et funktionelt produkt i mindst 5 år fra købsdatoen. Visuelle defekter som ikke påvirker produktets primære funktion er dækket af de 2 års garanti. Der er ting som ikke dækkes af 2-5 års garantien, og i tilfælde hvor vi vurderer at dette er medvirkende eller direkte årsag til fejlen, så vil garantien kunne frafalde.

Garantien dækker under alle omstændigheder ikke ved:

 • Stød og slagskader.
 • Vask med kemikalier eller opløsningsmiddel. Særligt syre/base og acetone
 • Lakkering eller tætning af produktets ventil
 • Produkter som kunden har forsøgt at reparere
 • Et lygtekabel med afklippet deutsch-stik

Garantibetingelser Lazer

Lazer har 5 års garanti til både private og virksomheder. Dette garanterer at du har et funktionelt produkt i mindst 5 år fra købsdatoen. (Utility har kun 2 års garanti) Der er ting som ikke dækkes af 5 års garantien, og i tilfælde hvor vi vurderer at dette er medvirkende eller direkte årsag til fejlen, så vil garantien kunne frafalde. 

Garantien dækker under alle omstændigheder ikke ved:

 • Kosmetiske skader såsom korrosion og misfarvning dækkes ikke af garantien.
 • Vask med kemikalier eller opløsningsmiddel. Særligt syre/base og acetone. Se Lazers vedligeholdelsesvejledning herunder
 • Stød og slagskader
 • Dug hvor vanddråberne er mindre end 0,5mm²
 • Produkter som kunden har forsøgt at reparere
 • Korrosjon i kontaktstyke

 


Garantivilkår Lumen

Lumen har altid 1 år, 2 år eller 5 års garanti med undtagelse af halogenpærer, batterier, tilbehør og lignende. Garantiperioden varierer alt efter hvilken produkttype der er tale om, og du kan altid se garantiperioden på produktsiden over alle varerne fra Lumen. Dette garanterer at du altid har et funktionelt produkt indenfor garantiperioden. Der er dog ting som ikke dækkes af garantien, og i de tilfælde hvor vi vurderer at dette er medvirkende eller direkte årsag til fejlen, så vil garantien kunne afvises.

Garantien vil under alle omstændigheder ikke dække:

 • Vask med kemikalier eller opløsningsmiddel. Især syrer/baser og acetone
 • Stød- og slagskader
 • Dug hvor vanddråberne er mindre enn 0,5mm²
 • Produkter der har været forsøgt repareret af kunden
 • Produkter som er blevet modificeret og er medvirkende eller direkte årsag til fejlen
 • Produkter med afklippede kabler
 • For produkter med 5 års garanti: Visuelle defekter som ikke påvirker produktets primære funktion vil falde ind under 2 års garantien

 


Garantibetingelser Strands

Strands har 3 års funktionsgaranti, som stort set kun siger, at lygten vil virke i 3 år. Hvis der er lys i lampen, så anses det for at virke. Medmindre årsagen direkte og uden tvivl kan relateres til fabrikationsfejl.

I alle tilfælde dækker garantien ikke:

 • Fugt eller skader på lygter, der kommer fra bilvask, eller som kan formodes at komme fra bilvask.
 • Skader, der kan mistænkes ved vask med kemikalier.
 • Garantien frafaldes, hvis lampen eller kablerne er blevet ændret i nogen form.
 • Fugt, medmindre det kan relateres til fabrikationsfejl
 • Dækker ikke korrosion, medmindre det kan relateres til fabrikationsfejl
 • Visuelle fejl er ikke dækket, medmindre de kan relateres til fabrikationsfejl
LumenDaylight.dk – Anmeldelser